Wizja

Zdj 122
Zdj 124
Zdj 123

Kościół niczym miasto położone na górze

Stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. (Iz. 2/2-3). 

Naszą wizją jest budowanie kościoła, który niczym miasto położone na górze, świeci jasnym i pełnym światłem. Dzięki mocy Bożej, kościół może emanować życiem, radością i zwycięstwem Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa;

Kościół to również miejsce głoszenia Słowa Bożego, które ma realną moc zmienić życie ludzi, nadając im Boży kształt i kierunek, uwalniając pełnię potencjału, obdarowań, talentów i zdolności;

Kościół, który budujemy to miejsce, gdzie każdy może zaczerpnąć mocy Bożej w najbardziej praktyczny i realny sposób, adresując ją do wszystkich aspektów swojego życia, używając jej do rozwiązywania spraw i problemów życiowych;

Zwycięski kościół – niczym biblijne  „miasto na górze” – skutecznie błogosławi ludzi, dając im zdolność i wyposażenie do zwycięskiego życia na co dzień, tak, aby sami stawali się światłością dla innych;

W obecnych czasach, potrzeba mocnych kościołów, zbudowanych na skale objawienia Jezusa Chrystusa, które będą niezachwiane w promowaniu wartości chrześcijańskich i biblijnego stylu życia, dzięki czemu mogą być drogowskazem i punktem odniesienia dla ludzi;

Wierzymy, że taki kościół prawdziwie niesie poselstwo Bożego  pokoju ludziom z różnych grup społecznych, wywierając tym samym wpływ na społeczeństwa i narody.