Pragniemy wzbudzić Kościół pełen Bożej Chwały, gdzie spotykają się zwycięscy wierzący, niosący poselstwo Ewangelii w kraju i za granicą. Tylko kościół w pełni reprezentujący Królestwo Boże może skutecznie rozprzestrzeniać Słowa Chrystusa w społeczeństwie. Dlatego naszym pragnieniem jest budować Kościół, który:

  • wpływa poprzez modlitwę, uwielbienie i głoszone Słowo Boże na atmosferę duchową miasta i kraju;
  • jest miejscem duchowego wzrostu bezkompromisowych wierzących, świadomych swego powołania i przeznaczenia;
  • niesie poselstwo Ewangelii wszelkimi możliwymi sposobami, sięgając każdej warstwy społecznej.

Wierzymy, że reformacja i przebudzenie Europy musi stać się przy udziale silnych Kościołów. Tam, gdzie powstają silne kościoły, owoc przebudzenia jest trwały.