Historia

Początki ruchu, z którego wywodzi się Kościół Chwały, sięgają lat dziewięćdziesiątych XX w, kiedy to na fali społecznych przemian w kraju, w atmosferze również duchowej odnowy, zaczęły wyrastać niezależne organizacyjnie, ponad-denominacyjne kościoły chrześcijańskie.

Z niewielkiej grupy chrześcijan w Warszawie powstał dynamicznie rozwijający się kościół, którego od początku cechowało radykalne nauczanie Słowa Bożego, unikalna, żywiołowa muzyka i pełna pasji modlitwa. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kościół założył ośrodki lokalne w różnych regionach Polski, przeprowadził ponad 100 konferencji i seminariów, wyszkolił setki wierzących, z których wielu zostało przywódcami lokalnych społeczności, zorganizował kilkanaście edycji stacjonarnej oraz wyjazdowych szkół biblijnych, przeprowadził dziesiątki akcji ewangelizacyjnych, stworzył pionierski model pracy z dziećmi i młodzieżą, wzbudził unikalny pod względem muzycznym i duchowym styl uwielbienia, który rozpoznawalny jest zarówno w kraju jak i za granicą. 

Kościół założył Fundację Nadzieja dla Przyszłości, która wydała kilkadziesiąt książek oraz 6 albumów muzycznych z autorskimi utworami założonego przez kościół zespołu Sound of Glory. W latach 2004 – 2012 wraz z Fundacją kościół był współwydawcą Magazynu Chrześcijańskiego „Cel”, który miał wpływ na tysiące wierzących w Polsce. W kwietniu 2019 zainaugurowano nowy magazyn „Głos Przebudzenia” (obecnie magazyn chrześcijański „Głos"), który promuje idee przebudzenia i reformacji w społeczeństwie oraz komentuje ważne zjawiska społeczno – polityczne. 

Działalność Kościoła Chwały w Polsce od początku była i jest pod każdym względem prekursorska i apostolska. W dziedzinie muzyki i uwielbienia Boga, skutecznej i przełamującej w życiu ludzi modlitwy, bezkompromisowego charakteru głoszonego słowa, nowatorskiej pracy z dziećmi i młodzieżą, wreszcie dynamiki misyjnej przełamuje on kościelne stereotypy oraz wytycza nowe kierunki rozwoju kościołów w Polsce.