Szkoła Służby

Praktycznie i z mocą na temat budowania nowotestamentowego Kościoła

 

Szkoła Służby wzbudza, wyposaża i aktywuje chrześcijańskich liderów do działania w Bożym Królestwie.

Daje wiedzę i narzędzia, jak budować kościół lokalny. Prowadzi wierzących do pełni obfitości w Chrystusie.

DSD06537
DSD08479
DSC02735(1)

Ostatni zjazd Szkoły Służby odbył się 3.02.2024 r.

 

A oto wybrane fragmenty nauczań z ostatniej szkoły:

 

Jednym z zagrożeń dla usługujących jest duch religii. To czym napełnisz swoje naczynie, będzie się rozlewać na ludzi. Musimy dbać o to, by nasze funkcjonowanie było właściwie – otwarci na działanie Boże, a zamknięci na działanie demoniczne. Tam, gdzie jest Boże poruszenie i namaszczenie, tam zawsze będzie obecny duch religijny” [zob. Łk 15:1].  Lider Boży żyje tym, co głosi. Jeśli chcesz zachować życie, musisz żyć według tego, co głosisz

Nie zbudujesz Kościoła w oparciu o swoje dary. Budujesz w imieniu tego, który cię posyła. Bądźmy tymi, którzy rozpalają ogień Ducha Świętego, który nie gaśnie. Tylko pod namaszczeniem Ducha Świętego niesiemy Bożą odpowiedź. Prorok Eliasz podlegał tym samym siłom i presją, jakim my podlegamy. Ale modlił się GORLIWIE! Czy mała chmurka na niebie wystarczy, abyś zaufał Bogu?

Każdy usługujący musi dbać o objawienie swojej tożsamości. Jezus nikomu niczego nie udowadniał. Stój w prawdzie i wierz o swoje miasto. Kościół jest istotą duchową i nie pozwoli sobie wyrwać duchowego narzędzia i stylu życia. Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę, z nikim się nią nie dzieli i tylko Jemu należy się cała chwała!

Jeśli interesuje Cię aby odsłuchać całe nauczania lub jesteś zainteresowany udziałem w kolejnym takim wydarzeniu to skontaktuj się z nami.

Kontakt