Szkoła Bożych Liderów

1 marca-30 kwietnia 2024

XII edycja Szkoły Bożych Liderów. Praktyczna szkoła biblijna dla każdego wierzącego

Główne przesłanie tej edycji to wzbudzanie liderów przyszłości – ludzi określonych, zdeterminowanych i gotowych do poszerzania Królestwa Bożego na ziemi. 

Szkoła trwa 8 tygodni, a jej zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w trybie wykładów online, w godz. 8:30-10:45.

Zapisz się

Twoje życie nabierze tempa

Sblp

W Słowie Bożym ukryta jest potężna siła i moc, która może i powinna być wykorzystana do transformacji życia.

W Szkole Bożych Liderów nauczysz się, jak stosować na co dzień biblijne prawdy i wypełnić swoje powołanie w każdej dziedzinie życia. 

Tu odkryjesz dziedzictwo, które masz w Jezusie Chrystusie, dowiesz się, czym jest nowotestamentowy Kościół i jaka jest jego rola na ziemi, poznasz codzienną praktykę chrześcijańskiego życia, nauczysz się modlitwy oraz zasad walki duchowej.

Wiara jest czynna w działaniu, dlatego nie zwlekaj, ale zarejestruj się już dziś! 

Codzienna modlitwa rozpoczynająca spotkania oraz dwugodzinna dawka Słowa Bożego na tematy związane z każdą dziedziną życia pozwalają na duchowe i praktyczne przygotowanie się do prawdziwego uczniostwa.  

Nasi absolwenci dzielą się świadectwami: odkrycia powołania i obdarowania, pokonania często wieloletnich problemów i słabości, przemiany myślenia i charakteru, podjęcia nowych wyzwań i rozpoczęcia pionierskich projektów.

Największą radością jest widzieć, jak pod wpływem Słowa Bożego i namaszczenia Ducha Świętego zmienia się życie ludzkie – dosłownie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc.
Pastor Janusz Szarzec, dziekan SBL

Dlaczego SBL

  • Codzienna wspólna modlitwa o przełomy w życiu uczestników.
  • Dwugodzinna dawka Słowa Bożego na tematy związane z życiem osobistym, pracą, powołaniem. 
  • Wykłady w formie spotkań online dostępne z każdego miejsca na świecie.
  • Możliwość odsłuchania wykładów w ciągu 14 dni od ich zakończenia.
  • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pastorów.
  • Możliwość indywidualnych konsultacji online z pastorami Kościoła Chwały.

Bloki tematyczne oraz prowadzący:

Pastor Janusz Szarzec

Fundament Słowa Bożego

- natchnienie i autorytet Pisma Świętego - fenomen Biblii
- jak powstawał kanon Pisma Starego i Nowego Testamentu
- zasady interpretacji Pisma Świętego - jak czytać i rozumieć teksty biblijne
- zastosowanie Słowa Bożego w codziennym życiu
- charakter chrześcijanina - przemiana życia i uczniostwo
- zbawienie, chrzest wodny i chrzest w Duchu Świętym

Pastor Marcin Podżorski

Wzbudzanie zwycięskich liderów

- przełamujący wierzący – autorytet wierzącego i stosowanie władzy duchowej na co dzień
- budowanie w duchu – jak wzmocnić swoje życie duchowe i relację z Bogiem

Pastor Ula Matan

Życie chrześcijanina

- wiara
- sprawiedliwość Boża w Chrystusie
- uwielbienie Boga
- wizja
- duch, dusza, ciało
- wolność od ducha odrzucenia / przebaczenie
- zwyciężanie w trudnych czasach i niesprzyjających okolicznościach

Pastor Marta Wróbel

Odkrywanie Bożego powołania

- rozwój, ekspansja, praca, finanse: Jak rozpoznawać Boży plan dla człowieka?
- jak wraz z Bogiem budować strategie dla rozwoju w swoim życiu?
- jak być skutecznym w swoim życiu osobistym, zawodowym i projektach społecznych?
- jak czerpać mądrość i prowadzenie Ducha Świętego do rozwiązywania problemów?
- jak być światłem na ziemi?

Pastor Agnieszka Onyszczuk

Przejawy mocy Bożej

- modlitwa
- uzdrowienie
- uwolnienie
- autorytet wierzącego
- dary duchowe

Pastor Robert Niemiec

Zdrowy kościół, zdrowa rodzina

- Kościół żywego Boga – fundamentalne zasady budowania i funkcjonowania kościoła
- Rodzina – biblijna perspektywa dla zdrowej i mocnej rodziny.

Informacje i zapisy

Warunki uczestnictwa:

  • wypełnienie aplikacji oraz udział w rekrutacji,
  • po zakwalifikowaniu do przyjęcia, dokonanie opłaty za szkołę w wysokości 300 zł najpóźniej do 15 marca na numer rachunku Kościoła Chwały: 14 1240 1037 1111 0010 9088 4547, z dopiskiem w tytule przelewu darowizna na cele kultu religijnego - uczestnictwo w SBL bądź gotówką w biurze Kościoła.

Jak zgłosić się do Szkoły?

  • rejestracja zakończona, zapraszamy za rok!
Zapisz się

Masz pytania ?

Skontaktuj się z naszym biurem:

Hanna Niemiec
h.niemiec@kosciolchwaly.pl
tel. kom. +48 534 827 836