Służba dziecięca, młodzieżowa i młodzi dorośli

Służba dla dzieci od 2 roku do 12 roku życia

Event Mszczonów 47
KCH Chrzest15
KCH Chrzest72
DSD04476 Copy

Przygotowujemy najmłodsze pokolenie do wzrastania w poznawaniu Boga i mocnego, zwycięskiego życia pełnego wiary.

Zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwa dla dzieci.

Nabożeństwa odbywają się w tym samym czasie co spotkania Kościoła w osobnej sali przygotowanej zgodnie z potrzebami dzieci w każdym wieku. Dzieci w wieku szkolnym otrzymują świadectwo uczestniczenia w zajęciach religii uznawane przez państwowe szkoły podstawowe.

Dzieci w wieku 0-2 „Dreptusie”

Najmłodsze dzieci w trakcie nabożeństw znajdują się pod opieką rodziców. Przygotowaliśmy dla nich miejsce do spania i pokój do zabawy dla dwulatków. Sala dla tej grupy wiekowej jest wyposażona w sprzęt, umożliwiający rodzicom słuchanie nabożeństwa z głównej sali.

Dzieci w wieku 2-5 „Mali Odkrywcy”

Dzieci do piątego roku życia zaczynamy wprowadzać w modlitwę, uwielbienie Boga oraz słuchanie Słowa Bożego. Zajęcia wsparte zabawą i aktywnościami plastycznymi mają na celu przygotowanie ich do wzrostu duchowego i przejścia do następnej grupy wiekowej.

Dzieci w wieku 6-12 „Dzieci w Akcji”

Ta grupa wiekowa aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła – bierze udział poście, dziecięcej modlitwie wstawienniczej, w wyjazdach i ewangelizacjach, daje ofiary i dziesięciny. Dzieci w tym wieku poznają Słowo Boże, uczą się modlitwy, uwielbienia, szacunku do autorytetów i do domu Bożego. Stają się uczniami Pana Jezusa, gotowymi do tego, aby usługiwać w swoim środowisku.

Liderka grupy Dzieci:

Elżbieta Panek

Lider

 

Ela Panek to wieloletni pedagog i wychowawca.
Wraz z grupą nauczycieli tworzą zespół pełen pasji i Ducha Świętego

Służba dla nastolatków i młodych dorosłych

KCH Youth 

Sól ziemi - światłość świata!

To grupa nastolatków w przedziale wiekowym od 13 do 17 lat. Kch Youth ma swoje spotkania raz w miesiącu w soboty oraz podczas piątkowych warsztatów wieczornych.

Młodzież uczy się, jak stawać się duchowymi liderami, którzy skutecznie przynoszą zmianę w swoim środowisku!  Pracują nad charakterem, w praktyce poznają czym jest Kościół, służą Bogu i ludziom.

Liderzy podkreślają znaczenie codziennej bliskiej relacji z Jezusem, uczą jak aplikować Słowo Boże do każdej sfery ich życia. Modlą się z młodzieżą i wspierają w trudnym okresie dojrzewania.

Młodzież wyjeżdża na coroczne obozy i angażuje się w życie Kościoła.

Śledź nas w social mediach

Młodzi Dorośli 

Królewskie pokolenie

To grupa dwudziesto- i trzydziestolatków, którzy spotykają się raz w miesiącu w soboty. Spotkania rozpoczynają się od uwielbienia, a głoszone Słowo porusza praktyczne ważne dla nich tematy. Jest również czas na świadectwa Bożego działania w życiu młodych, wspólną modlitwę, rozmowy i integrację.

Grupa Młodych Dorosłych współorganizuje wyjścia ewangelizacyjne, prowadzi koncerty uwielbienia na warszawskiej starówce i bierze udział w wyjazdach misyjnych w Polsce.

Kolah 255 2Slim(1)
Event Mszczonów 69
Dsd04565a Copy
Szkoła Przywództwa Piątek 111 (1)

Liderka grupy Młodych Dorosłych:

Nadia Medvid

Lider

Kobieta modlitwy i uwielbienia. Mama dwóch dorosłych córek. Pełna pasji i miłości dla Jezusa.

Uczy młodych miłości do Słowa i swoim życiem pokazuje, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Pracę Nadii zasilają Liderzy wspierający, w których sercach pali się ten sam ogień i miłość do tego pokolenia.

Liderzy grupy KCH Youth: 

Anna i Damian Kalbarczyk

Liderzy

Ania i Damian Kalbarczykowie są liderami grupy młodzieżowej KCh Youth. 
Od lat ewangelizują i służą Bogu. Pełni pasji i zaangażowania.

Ich wiara przeszła testy codzienności i sprawia, że dziś Duch Święty może ich skutecznie używać, aby prowadzić młode pokolenie do zmiany i przełomów zarówno w duchowym, jak i codziennym życiu.