Czy jesteś gotów?

Żaden tekst modlitewny sam w sobie nie ma mocy sprawczej działającej automatycznie po wypowiedzeniu. Modlitwa skierowana do Boga winna wypływać z autentycznego pragnienia serca człowieka szukającego Boga i przekonanego o potrzebie kontaktu z NIM.

Jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem pozostaje sam Jezus Chrystus – ten, który zapewnił każdemu człowiekowi na ziemi możliwość wiecznego zbawienia. Pewność tego zbawienia przychodzi tylko przez wiarę w Syna Bożego na podstawie Bożych obietnic zawartych w Piśmie Świętym Nowego Testamentu.

Jeśli dotąd nie prosiłeś Boga o dar zbawienia i teraz z całego serca zwrócisz się do Niego w tej modlitwie, możesz liczyć na Jego odpowiedź.

„Drogi Niebieski Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa. Wyznaję, że odszedłem od Ciebie w moim życiu, grzesząc wobec Ciebie. Lecz teraz przychodzę w modlitwie i proszę: przebacz moją winę! Decyduję zawrócić w życiu i podążać za Twoim Słowem. Niech krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa teraz zmyje moje grzechy, a Duch Święty wypełni moje wnętrze. Wierzę w sercu, że Jezus zmartwychwstał i odtąd uznaję Go za Pana mojego życia! Wzywam dziś Jego imienia ku mojemu zbawieniu! Ojcze w niebie, dziękuję Ci za dar zbawienia i powierzam się Twojemu prowadzeniu i opiece. Amen”.

Jeśli potrzebujesz dalszej modlitwy, skontaktuj się z nami:

1) Biuro naszego Kościoła ,

2) Formularz on-line.

Zapraszamy Cię także na pozostałe strony z działu: SZUKAM BOGA:

1) Świadectwa nawrócenia,

2) Pokazy filmowe,

3) Blog ewangelizacyjny.