Sylwestrowa Eksplozja 2019!

To była prawdziwa eksplozja życia, radości i wolności!

Dziękujemy naszym ukochanym Pastorom, zespołowi uwielbienia Sound of Glory, wszystkim służbom i pojedynczym sercom zaangażowanym w organizację i przygotowania. I Wam drodzy goście z różnych stron Polski oraz całemu zespołowi Royal Seed Music z Malty⭐️

Sylwester 31.12.2019 r.

„Zaproszenie do nadnaturalnego życia”

🔹 Ten sezon jest naznaczony ponadnaturalnym działaniem Ducha Świętego. Przygotujmy się na wejście w dekadę ponadnaturalnego działania Ducha Świętego. Poprzez kościół będzie wylewała się gwałtowna i potężna fala rzeki Ducha, która dotknie miast i regionów. Ta rzeka będzie jak tsunami, niosąca wielorakie działanie Boże, którego cechą charakterystyczną będzie totalne zwycięstwo Jezusa na krzyżu. Dotknie swoim działaniem każdej dziedziny naszego życia. Bóg chrzci kościół duchem zwycięstwa – nasze myślenie będzie ochrzczone widzeniem sfery nadnaturalnej i maksymalnym działaniem Ducha Świętego. Kolejną cechą tego sezonu będzie totalne przełamanie finansowe i błogosławieństwo: Bóg objawi swoją twarz jako El Szaddaj, Bóg przełomów finansowych. On chce dotknąć naszego kraju błogosławieństwem i wyprowadzić ludzi ze stagnacji i niemocy. Błogosławieństwo będzie się przejawiało w każdym wymiarze: biznesu, zdrowia, powodzenia, pokoju Bożego w nas, w całkowitym odbudowanym odrestaurowanym życiu rodzinnym. Ostatni aspekt, który będzie charakteryzował nadchodzący sezon: ludzie będą rozumieli co to jest kościół żywego Boga. Stanie się to, gdy zobaczą intensywność działania Bożego w kościele. Drzwi do nadnaturalnego działania są otwarte. Do tej pory dotykaliśmy tego, teraz będziemy w tym chodzić. Bóg chrzci ludzi nadnaturalnym wymiarem Ducha Świętego. To co do tej pory było niemożliwe, stanie się rzeczywistością.

Jak możemy w to wejść?

🔹 Musimy powstać i otworzyć oczy na rzeczywistość Ducha. Gdy powstajemy, światło w nas jest uwalnianie. Światłość w nas przebije ciemność, bo znalazło kanał, przez który może się wylewać. Warunkiem do tego jest to, że my musimy zdecydować, czy wolimy patrzeć w ciemność czy kierować nasz wzrok do światłości. Gdy Bóg mówi „podnieś oczy”, nie możemy patrzeć na to, jak wyglądają rzeczy w naturalnym wymiarze. Jeśli nie podniesiemy oczu do rzeczywistości Ducha, to nie powstaniemy. Światłość będzie świecić, ale nie będziemy jej widzieć, jedynie co będziemy oglądać to ciemność. Bóg chce nas wprowadzić w wymiar ponadnaturalny, bo w wymiarze naturalnym jesteśmy skazani na klęskę. Bóg otwiera dla nas niebo – rzeczywistość nieba i królestwa. Jeśli powstaniemy – to będzie naszym udziałem, jeśli nie – będziemy częścią ciemności, która spowija ziemię.