Na naszych ewangelizacjach jest potrzebny każdy, kto chce głosić Ewangelię, modlić się o innych, dzielić się świadectwami, obsługiwać sprzęt nagłaśniający czy też uwielbiać śpiewem naszego Pana i Zbawiciela.

Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którym bliskie jest docieranie z Ewangelią do jak najszerszych rzesz naszego społeczeństwa.

Chętnych prosimy o kontakt z Biurem Kościoła lub bezpośrednio z osobami prowadzącymi ewangelizacje.

Zobacz nasz blog ze świadectwami z ewangelizacji na portalu CEL.

Kontakt: Paweł Haponiuk, Marysia Brzezińska, Michał Ewertowski