Menu Zamknij

Partnerstwo

„ … Wy byliście jedynym zborem, który był moim WSPÓLNIKIEM w dawaniu i przyjmowaniu (…) Nie żebym oczekiwał daru, ale OCZEKUJĘ PLONU, KTÓRY OBFICIE BĘDZIE ZALICZONY NA WASZE DOBRO” (Filipian 4:15,17)

Dzięki darczyńcom, których apostoł Paweł nazywa wspólnikami w pracy Pańskiej, możemy realizować naszą misję w Polsce oraz na świecie.

Możesz uczestniczyć
w pracy Kościoła Chwały

Naszą wizją jest budowanie apostolskiego Kościoła, który ma wpływ na losy tego kraju, a także Europy. Kościoła głoszącego bezkompromisową prawdę Bożego Słowa,  egzekwującego moc i autorytet Bożego Królestwa. A przede wszystkim – Kościoła pełnego Bożej obecności. 

Nasze przełomy i owoce pracy będą także Twoimi!

Zbawione, uzdrowione osoby. Lokalne grupy i kościoły zakładane i wspierane w rozwoju. Prorocze i przełamujące uwielbienie. Nowy wzorzec Kościoła Dziecięcego i pracy z młodzieżą. Działania społeczne, programy wydawnicze. Ewangelia głoszona na ulicach, nowe pokolenie wierzących wdrażane w Szkole Bożych Liderów do uczniostwa. 

Nasze przełomy i owoce pracy będą także Twoimi!

Zbawione, uzdrowione osoby. Lokalne grupy i kościoły zakładane i wspierane w rozwoju. Prorocze i przełamujące uwielbienie. Nowy wzorzec Kościoła Dziecięcego i pracy z młodzieżą. Działania społeczne, programy wydawnicze. Ewangelia głoszona na ulicach, nowe pokolenie wierzących wdrażane w Szkole Bożych Liderów do uczniostwa. 

Zachęcamy do wsparcia!

Wierzymy, że nie tylko będziesz doświadczał przełomów w swoim życiu osobistym, ale również będziesz oglądał trwałe owoce swojej pracy dla Pana.

Wspieraj nasz program comiesięczną darowizną
X