W naszej wierze i działaniu opieramy się na najstarszych chrześcijańskich wyznaniach wiary, w szczególności na tak zwanym apostolskim, nicejskim oraz atanazjańskim wyznaniu wiary.

Wyznania te sięgają początków chrześcijaństwa i Kościoła Powszechnego założonego przez Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób nawiązujemy do wczesnej tradycji apostolskiej pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Odwołujemy się również i korzystamy z osiągnięć myśli teologicznej Wielkiej Reformacji europejskiej XVI wieku, jak również późniejszego dorobku nurtów przebudzeniowo-reformacyjnych pietyzmu, metodyzmu, ruchu zielonoświątkowego, charyzmatycznego, a ostatnio także tzw. nowoapostolskiej reformacji.