Kościół wykonuje następujące praktyki religijne:

  • Cotygodniowe niedzielne nabożeństwa Kościoła składające się ze wspólnego śpiewania pieśni, społecznej modlitwy, głoszenia Słowa Bożego itp.
  • Przyjmowanie raz w miesiącu przez wszystkich wiernych Wieczerzy Pańskiej (Komunii) pod obiema postaciami – chleba i wina – jako symboli ciała i krwi Jezusa Chrystusa.
  • Udzielanie chrztów (w wodzie przez zanurzenie) dla odrodzonych duchowo, świadomie wierzących chrześcijan.
  • Udzielanie błogosławieństwa dzieciom po narodzeniu, polegające na społecznej modlitwie wznoszonej do Boga przez duchownego i rodziców, w której powierza się dziecko, jego życie i rozwój Bożej opiece.