Kodeks Etyki Chrześcijańskiej zawiera zasady ewangeliczne będące wykładnią judeochrześcijańskiego systemu wartości, w całości opartego na fundamencie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, tzn. na przesłaniu dekalogu oraz nauczaniu Jezusa Chrystusa i apostołów. Słowo Boże (Pismo Święte) odgrywa w nim nadrzędną rolę jako ostateczny autorytet w sprawach życia i wiary, stanowiąc dla wszystkich chrześcijan absolutną normę moralną i etyczną.

Spis treści: