Służba uwielbienia w Kościele Chwały jest poświęcona oddawaniu chwały  Bogu w sposób opisany w Biblii – z całego serca, siły i myśli; używając do tego darów naturalnych – takich jak np. śpiew, gra na instrumentach, oraz duchowych darów – jak np. śpiew w innych językach, śpiew proroczych poselstw i innych.

Celem tej służby jest służenie Bogu i sprowadzaniu Bożej obecności pośród zebranych wierzących – gdyż, zgodnie z Bożą obietnicą zapisaną w Biblii – Bóg przebywa w chwałach swego ludu.

Uwielbienie Kościoła Chwały można opisać jako uwielbienie przełamujące, którego efektem jest zmiana atmosfery z wrogiej Bogu na atmosferę wolności, radości, życia, wiary i zwycięstwa, tak, by każdy, kto wejdzie na spotkanie kościoła, mógł odczuć, że „Bóg prawdziwie jest pośród nas”.

Grupa uwielbienia pisze własne pieśni oraz tłumaczy i opracowuje pieśni zagraniczne; śpiewa i gra na każdym spotkaniu kościoła, wydaje płyty z własną muzyką uwielbieniową, zamieszcza nagrania w internecie.  Liderzy tej służby nauczają na temat biblijnego uwielbienia w czasie seminariów kościoła oraz w Szkole Bożych Liderów.

W skład tej służby wchodzi kilkadziesiąt osób – m.in. klawiszowcy, gitarzyści, perkusiści, basiści, skrzypaczka, wokaliści oraz akustycy nagłaśniający spotkania i pracujący przy nagrywaniach i transmisjach.

Lider: pastor Urszula Jankowska-Matan,

Zastępca lidera: Paweł Haponiuk.