Przedział wieku 12 – 19 lat

Fragment z ks. Jeremiasza (1. 4-10) – „Wybrałem Cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki (…), Nie mów: Jeszcze jestem młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę (…) daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył odbudowywał i sadził” – jest proroczym określeniem przeznaczenia dla tego pokolenia młodych ludzi. To pokolenie jest znakiem z nieba, wybranym, oddzielonym, posłanym przez Boga i wyposażonym do działania.

  • Kingdom Kids – cotygodniowe, niedzielne spotkania nauczające dla młodzieży w wieku 12-14 lat. Naszym celem jest, aby młodzież wzrastała w Bogu poprzez przebywanie w Bożej obecności, modlitwę, uwielbienie, studiowanie Słowa Bożego.
  • Warsztaty Wzrostu – comiesięczne spotkania dla młodzieży w wieku 15-19 lat o charakterze warsztatów, które mają na celu praktyczną naukę ewangelizacji, modlitwy oraz rozwój w indywidualnym powołaniu. Kształtujemy charakter i wyposażamy młodzież do pracy i służby w Królestwie Bożym.
  • FiSh – zespół młodzieżowy – zespół złożony z młodych ludzi, z pasją dla Boga i muzyki. Własna muzyka, własne teksty, własny przekaz.
  • Fishing – comiesięczne nabożeństwa ewangelizacyjne – więcej…
  • Letnie i zimowe obozy integracyjne o charakterze przebudzeniowym
    Relacja z obozu w Wiśle
    Relacja z obozu w Górach stołowych

Lider: Aneta Szuba

Liderzy pomocniczy: Damian i Katarzyna Gołoś

Współpracownicy: Ela i Marcin Krzyszczak, Łukasz i Ania Kobus