Głównym filarem Kościoła jest głoszenie Dobrej Nowiny – Ewangelii o Jezusie Chrystusie, która jest Mocą Bożą ku Zbawieniu.

Wierzymy,  że nie jest to obowiązek jedynie wybranej grupy, ale każdy nowo narodzony chrześcijanin powinien, będąc świadkiem Jezusa tu, na Ziemi, żyć życiem Ewangelii w każdym czasie.

Ewangelia Marka rodz. 16, 15-18: „I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.”

Każda osoba może i powinna rozwijać się w ewangelizacji. Chcemy, aby każdy, kto poznał osobiście Jezusa Chrystusa , doświadczył Jego zbawczej mocy i miłości, potrafił dzielić się tym przeżyciem z innymi.

Działania Służby Ewangelizacyjnej w naszym kościele to głównie:

  • Pokój modlitwy (w każdy piątek od godz. 18.00-19.00)
  • Ewangelizacje indywidualne
  • Ewangelizacje uliczne
  • Wizyty w szpitalach – modlitwy o chorych
  • Ewangelizacja Online – filmy i świadectwa pisane
  • Wydarzenia ewangelizacyjne – koncerty, spotkania z konkretnymi grupami osób

Lider: Paweł Haponiuk