Wizją służby dziecięcej jest budowanie w dzieciach zwycięskiego ducha Jezusa. Celem służby jest rozbudzanie w dzieciach pragnienia modlitwy i uwielbienia Boga, przełamywanie własnych słabości w oparciu o autorytet Słowa Bożego, wdrażanie w codziennym życiu biblijnych zasad w zachowaniu, nauce oraz w relacjach. Pragniemy, by miłość do Boga i ludzi stała się dla nich głównym przesłaniem do ewangelizacji w najbliższym środowisku (rodzina, szkoła, plac zabaw).

Przedział wieku:

  • Mali odkrywcy (2-5 lat)
  • Klub Przygód – piątek (6-11 lat)
  • Dzieci w akcji – niedziela  ( 6-11 lat)

Podczas zajęć dzieci proroczo modlą się, uwielbiają Boga, usługują sobie wzajemnie, dzielą się świadectwami i słuchają Bożego Słowa. Zajęcia prowadzą przeszkoleni, powierzeni nauczyciele, których skład nie zmienia się, co umożliwia skuteczną kontynuację treści biblijnych.

Dodatkowo stworzony przy Kościele punkt katechetyczny umożliwia uzyskania świadectwa ukończenia katechezy.

Lider: Elżbieta Panek