Głównymi pastorami Kościoła Chwały są Urszula i Marcin Podżorscy. Prowadzą oni prace kościoła. Ich działania wspiera Rada kościoła w skład której wchodzą, oprócz głównych pastorów:  Janusz Szarzec, Agnieszka Onyszczuk, Marta Wróbel, która pełni również funkcję prezesa Fundacji Nadzieja dla Przyszłości i Urszula Jankowska-Matan.

Dodatkowo ciężar prowadzenia pracy Kościoła spoczywa na szerokim gronie liderów różnych aktywności i służb w nim działających.

Wszystkich zainteresowanych kontaktem z pastorami Kościoła Chwały prosimy o przesyłanie wiadomości na nowy adres e-mail: pastor@kosciolchwaly.pl
Przesłane wiadomości zostaną dostarczone poszczególnym pastorom, do których były adresowane.

 


Urszula i Marcin Podżorscy

Założyciele Kościoła Chwały i jego główni przywódcy.

Człowiek wielkiej wizji, wiary i pionierskiego ducha. Jego służba wywiera wpływ na wielu pastorów i liderów chrześcijańskich, rozpalając w nich ogień powołania i zwycięskiego życia. Inicjator seminariów dla wierzących zaangażowanych w pracę kościołów lokalnych: Szkoła Służby. Prowadzi nauczania w Szkole Bożych Liderów (stacjonarnej szkole biblijnej w Warszawie).
Wraz z żoną – pastor Urszulą Podżorską, która wspiera męża w realizacji wizji i prowadzi modlitwę wstawienniczą Kościoła, wychowują dwójkę dzieci.

 

 


Janusz Szarzec

Jeden z inicjatorów pionierskiej działalności zakładania i budowania ponaddenominacyjnych kościołów w naszym kraju.
Od 25 lat czynnie sprawuje swoją służbę w Kościele jako nauczyciel Słowa Bożego, pastor, dziekan szkoły biblijnej i mówca konferencyjny, kształtując kolejne pokolenie młodych liderów. Rozległa wiedza teologiczna (wyższe studia teologiczne, Szkoła Biblijna w Uppsali) w połączenia z bogatym doświadczeniem w dziedzinie praktyki życia kościoła umożliwiają mu prowadzenie ludzi do realizacji ich powołań. Mieszka wraz z żoną w Warszawie.

 

 


Agnieszka Onyszczuk

Jej służbę charakteryzuje silne prorocze wejrzenie i prowadzenie ludzi do osobistej i duchowej wolności. Regularnie głosi na spotkaniach niedzielnych oraz konferencjach Kościoła. Jej przesłanie jest bardzo radykalne – rzuca wierzącym wyzwanie do pełnego poświęcenia się Bogu i realizacji swoich powołań. Wraz z mężem i dwójką dzieci mieszka w Warszawie.

 

 

 


Urszula Matan

Z wykształcenia muzyk i pedagog, doktor wokalistyki. Od ponad 20 lat pracująca jako śpiewaczka operowa. Od ponad 20 lat związana z Kościołem Chwały, wieloletnia liderka uwielbienia. Autorka licznych piosenek uwielbieniowych.
Wraz z mężem Piotrem i synem mieszka w Warszawie.

 

 

 


Marta Wróbel

Prezes Zarządu Fundacji Nadzieja dla Przyszłości. W latach 2004-2011 redaktor prowadząca kwartalnika: „Magazyn Chrześcijański CEL”. Wydawca. Wykładowca w szkole biblijnej. Zawodowo doradca w zakresie filantropii indywidualnej oraz fundraisingu. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy na projekty związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego polskich Żydów. W roku 2015 otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za swój wkład w tworzenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.