Program partnerstwa

„…wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu (…) Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. (…) A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” (Fil 4.15;19)

Możesz uczestniczyć w pracy Kościoła Chwały poprzez Program Partnerstwa

To propozycja dla wierzących, którym podoba się nauczanie Kościoła Chwały i chcą błogosławić finansowo jego pracę. Jeśli uważasz, że to, co robimy jest ważne, możesz nas błogosławić, a będziesz błogosławiony!

Zbawione, uwolnione, uzdrowione osoby. Ewangelia głoszona na ulicach, nowe pokolenie wierzących wdrażane w Szkole Bożych Liderów do uczniostwa. Lokalne grupy i kościoły zakładane i wspierane w rozwoju. Przywódcy i liderzy kształtowani na cyklicznych konferencjach i seminariach. Prorocze i przełamujące uwielbienie. Nowy wzorzec Kościoła Dziecięcego i pracy z młodzieżą. Działania społeczne, programy wydawnicze.

Nasze przełomy i owoce pracy będą także Twoimi! Nasze zwycięstwa, Twoimi.

Naszą wizją jest budowanie apostolskiego Kościoła, który ma wpływ na losy tego kraju, a także Europy. Kościoła głoszącego bezkompromisową prawdę Bożego Słowa, egzekwującego moc i autorytet Bożego Królestwa.  A przede wszystkim – Kościoła pełnego Bożej obecności.

Partnerom Kościoła Chwały oferujemy:

  • Objęcie modlitwą wstawienniczą Kościoła;
  • Cykliczne spotkania dla Partnerów / indywidualne konsultacje z pastorami Kościoła;
  • List z przesłaniem od głównego pastora Kościoła Chwały dedykowany Partnerom.
  • Nieodpłatny egzemplarz książki „Kościół pełen Chwały” oraz płyty „Kościół w ogniu”.

Jeżeli podzielasz tę wizję, zostań jej częścią poprzez program partnerstwa. Wspieraj naszą pracę comiesięczną kwotą wsparcia na poziomie: 100, 200, 500 lub 1000 zł.