Kościół Chwały jest dynamicznie rozwijającym się kościołem chrześcijańskim o charakterze niedenominacyjnym. Kościół tworzą odrodzeni duchowo ludzie z różnych grup społecznych, zawodowych oraz wiekowych, których łączy żywa wiara w Jezusa Chrystusa oraz chęć naśladowania Go w codziennym życiu. Tworzymy nowe pokolenie zwycięskich chrześcijan, którzy swoim życiem potwierdzają moc Ewangelii.

Zarówno single jak i całe rodziny mogą tutaj doświadczyć prawdziwego wzrostu duchowego, zdobyć wyposażenie do pełnego zwycięstw życia osobistego i zawodowego oraz nabyć mądrości do prowadzenia życia.

Głoszone Słowo Boże dotyka każdego aspektu życia, a pełne energii uwielbienie Boga odbywa się w atmosferze niezwykłej radości i wolności. Podczas spotkań skutecznie modlimy się o potrzeby ludzi we wszystkich aspektach, włączając w to modlitwę o uzdrowienie oraz uwolnienie od wszelkich problemów o charakterze demonicznym.

Dokładamy wszelkich starań, aby wychować młode pokolenie zwycięskich naśladowców Chrystusa. Liczne świadectwa młodych ludzi potwierdzające ich rozwój i przełomy w życiu są najlepszym owocem służby dziecięcej i młodzieżowej.

Dzięki prowadzonym przez nas projektom – Szkoła Bożych Liderów, Szkoła Służby, kurs Fundamenty Wiary – setki wierzących może doświadczyć mocy Jezusa potrzebnej do przemiany życia.

Chcąc efektywnie oddziaływać społecznie, powołaliśmy Fundację Nadzieja dla Przyszłości (www.ndp.org.pl), która prowadzi działalność wydawniczą (książki, nauczania, płyty DVD, internetowy Magazyn CEL), dobroczynną (kompleksowa pomoc dla osób wykluczonych społecznie, w tym samotnych matek), pracę z młodzieżą (obozy, spotkania, spotkania z dziećmi z domów dziecka, wolnotariat w szpitalach).

Portal Chrześcijański CEL (http://www.portalcel.pl), publikujący nauczanie na różnorodne tematy biblijne, świadectwa uzdrowienia, uwolnienia i nawrócenia, artykuły historyczne i społeczne jest kontynuacją wydawanego w latach 2004-2012 Magazynu Chrześcijańskiego CEL, który stał się jednym z najnowocześniejszych i najbardziej znaczących magazynów w obrębie ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce.

Kościół Chwały aktywnie zajmuje się tematyką polsko-żydowska, ze względu na poparcie dla idei szeroko pojętego pojednania Żydów i chrześcijan, jak również zdecydowanego przeciwdziałania wszelkim aktom ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu.

Regularne nabożeństwa Kościoła Chwały odbywają się w każdą niedzielę w Warszawie oraz innych miastach w Polsce (link: Placówki).

Piątkowe modlitwy Kościoła, jak również nabożeństwa niedzielne można także oglądać on-line (więcej na Transmisje On-line). Zapraszamy!