fbpx
Menu Zamknij

Przebudzenie Teraz – Revival Now 24.09.2022

W dniu 24 września odbyła się konferencja Przebudzenie Teraz – Revival Now z udziałem dr. Michael’a Browna organizowana przez Kościół Chwały.

Dr Brown rozpoczął konferencję tymi słowami: „Cel mojego spotkania z Wami jest taki, żeby w waszym życiu i waszych kościołach był widoczny trwały owoc. Cieszę się, że wielu z was przyjechało z różnych kościołów. Jesteśmy tu, by spotkać się z Bogiem i pozwolić Mu na głęboką przemianę. Bóg posłał mnie jako posłańca. Otwórzmy nasze serca i umysły na Boga, wierząc o wielkie rzeczy w nadchodzących dniach”. 

Dr Brown podczas sobotnich sesji skupił się na tym, czym jest przebudzenie i jaki jest owoc przebudzenia. Zaakcentował, że przebudzeniu towarzyszy niezwykłe nawiedzenie Boże, które przychodzi w zauważalny sposób do kościoła. Podkreślił, że przebudzenie z definicji mówi o „przywróceniu do życia” ludu Bożego, który opuścił pierwszą miłość do Boga, zmiksował się ze światem i jest zniechęcony oraz pobity. Towarzyszy temu głęboka pokuta, a tam gdzie jest pokuta następuje ponadnaturalne odnowienie ludu Bożego, głęboka zmiana i reformacja w kościele. Ponieważ lud Boży jest ożywiony, przynosi ewangelię niezbawionym. W czasie przebudzenia Duch Święty zstępuje w niesamowity sposób na zgromadzenia wierzących, towarzyszą temu radykalne nawrócenia i zmiany, które do tej pory nie były możliwe. Bardzo często owocem przebudzenia jest zmiana moralna, społeczna a nawet gospodarcza w kraju.

Głoszący podkreślał, że jeżeli mają być dane nam duże przełomy, to musimy być najpierw wierni w małym. Gdy mamy obietnicę od Bogatrzeba poczekać na jej wypełnienie, niż starać się szybko o małe rzeczy. Dr Brown wielokrotnie akcentował istotę osobistej, głębokiej relacji z Bogiem oraz powrót do „Pierwszej miłości” do Chrystusa.

Dr Brown mówił również o swoich osobistych doświadczeniach podczas przebudzenia w Stanach Zjednoczonych oraz podczas usługiwania w kościołach, do których jeździł.  Zachęcił uczestników: Jesteśmy wierni Bogu w małych rzeczach, wychowujemy dzieci, usługujemy ludziom, ale niech to będzie wasza modlitwa: „Boże musi być więcej, poślij przebudzenie do mnie, do mojego miasta, szkoły, kraju, czyń przebudzenie dla swojej chwały”.  Na zakończenie sobotniej konferencji, dr Brown modlił się o pastorów i liderów kościołów.

Konferencja Revival Now – Przebudzenie Teraz jest organizowane w ramach cyklicznego wydarzenia Szkoła Służby. Szkoła Służby wzbudza, wyposaża i aktywuje chrześcijańskich liderów do działania w Bożym Królestwie.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

X