Menu Zamknij

Fundacja i wydawnictwo

Chcąc efektywnie działać w społeczeństwie i rozwijać działalność medialną, Kościół Chwały (wówczas jeszcze jako Chrześcijański Kościół Reformacyjny) powołał w 2004 roku Fundację Nadzieja dla Przyszłości.

Główne zakresy działania fundacji to:

Działalność wydawnicza i dystrybucyjna

– książki autorstwa uznanych nauczycieli Słowa i głoszących z całego świata;
– Portal Chrześcijański CEL – opiniotwórczy portal chrześcijański (www.portalcel.pl; profil na Facebooku: www.facebook.com/MagazynCel);
– wydawnictwa muzyczne – płyty z muzyką Grupy Uwielbienia Kościoła Chwały – dawniej Grupa JJP. Wszystkie powyższe materiały są dostępne w sklepie intenretowym;
– Magazyn Głos Przebudzenia

Praca z dziećmi i młodzieżą,
także z domów dziecka

Praca z dziećmi i młodzieżą, także z domów dziecka

Pomoc społeczna 

– prowadzenie programów profilaktycznych
– działania charytatywne

Wspieranie współpracy
polsko-izraelskiej

Wspieranie współpracy polsko-izraelskiej

Pracę fundacji wspomaga kilkuosobowy zespół współpracowników i wolontariuszy.

Więcej informacji na www.ndp.org.pl.

X