Spotkania z Nobinem Samsonem – Cieszyn, Tarnów, Kielce

Zapraszamy na cykl spotkań z udziałem Nobina Samsona.

Cieszyn, Tarnów, Kielce – w tych miastach chcemy spotkać się z Wami. Wierzymy, że w każdym z nich Bóg szuka i wzywa ludzi. Słowo Boże mówi, że On „nie ma względu na osobę”, ale zawsze patrzy na ludzkie serce.

Przyjdź na spotkanie z Nobinem Samsonem. Doświadcz mocy Ducha Świętego. Spotkaj się z Żywym Bogiem, wypróbuj Go dziś. Bóg nas potrzebuje, tak jak my jego. Wiesz dlaczego? „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.

Nobin Samson – założyciel i pastor dynamicznie rozwijającego się kościoła New Dawn w Londynie jest jednocześnie uznanym, międzynarodowym mówcą w służbie proroka. Powołany przez Boga, by wprowadzał kościół w rzeczywistą obecność Ducha Świętego, od lat, podróżując po całym świecie, usługuje słowem proroczym i uzdrowieńczą mocą Boga. Pomimo młodego wieku, dysponuje szerokim doświadczeniem, ucząc i udzielając ze swego daru innym liderom i przywódcom chrześcijańskim.

Pastor Nobin jest członkiem międzynarodowej organizacji ISAAC założonej przez Jonathana Davida. Zamieszkuje obecnie w Wielkiej Brytanii, choć część swego życia spędził jako misjonarz w Azji Południowo-Wschodniej. Jest również autorem chrześcijańskich książek i odnoszącym sukcesy biznesmenem. Życiową pasją Nobina pozostaje budowanie zwycięskiego kościoła Jezusa Chrystusa, poszerzanie Jego królestwa na ziemi i zbawienie milionów dzięki głoszeniu Ewangelii w mocy Ducha Świętego.

Plan spotkań:

 • Cieszyn 9.12.
  Gdzie: Kościół Chwały, Gumna 8
  Start: 18:30
  Wstęp: wolny
 • Tarnów 10.12.
  Gdzie: Kościół Chwały, ul. Wałowa 32
  Start: 18:30
  Wstęp: wolny
 • Kielce 11.12.
  Gdzie: Kościół Chwały, ul. Warszawska 6
  Start: 18:30
  Wstęp: wolny
Informacje i kontakt:
biuro Kościoła Chwały:
Tel. (22) 846 87 59
Email: office@kosciolchwaly.pl