Dlaczego pieniądze są ważne w Królestwie Bożym?

Jeżeli Bóg mówi, że buduje Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą, to znaczy, że ten Kościół nie będzie opanowany biedą, ale nauczy się czerpać siłę z nieba do przełamania ubóstwa i niemocy w życiu ludzi.

Musimy zrozumieć, że Bóg jest dawcą wszelkiego błogosławieństwa i porzucić religijne myślenie, które każe nam rozumieć błogosławieństwo w wąskim aspekcie, niemającym znaczenia w materialnym świecie. Przeciwnie, każde duchowe błogosławieństwo zamanifestuje się w życiu wierzącego.

Jezus jest naszym Zbawicielem. Słowo „zbawienie” często rozumiemy bardzo wąsko jako obmycie z grzechów i darmowy bilet do nieba. Jednak zbawienie nie ogranicza się tylko do sfery grzechu, ale też do wszystkich skutków grzechu manifestujących się w naszym życiu. Kiedy Jezus nas zbawia, uwalnia nas od wszystkich skutków grzechu na ziemi: od biedy, niepokoju, zamętu, demonicznych problemów, chorób, braku perspektyw. W słowie „zbawienie” mieści się zdolność przynoszenia mocy Królestwa Bożego tam, gdzie są choroby, zamęt, bieda i ubóstwo. Zbawienie niesie siłę do odkupienia życia ludzkiego już tu, na ziemi.

To od nas zależy, co się będzie manifestowało w naszym życiu. Będziemy doświadczać mocy Królestwa Bożego tylko w takim wymiarze, w jakim będziemy rozumieć Królestwo i jego zasady, na ile będziemy działać w oparciu o nie i będziemy posłuszni Panu tego Królestwa. Wyborem każdego wierzącego jest to, w co chce wierzyć, a w co nie. Skutki wiary czy niewiary będzie ponosił sam, a także kościół, którego jest częścią.

Finanse są potężną bronią w duchu do burzenia murów ograniczeń życiowych, wyjścia ze stagnacji w życiu. Jeśli potrzebujemy rozwoju i przełomu, to siejmy w Królestwie Bożym. Zacznijmy być w tym aktywni. Ruszmy się, przestańmy być pasywni, a Bóg będzie nas prowadzić. Podążajmy za Bogiem. Przymierze z Bogiem to coś więcej, niż naturalny wymiar życia. Ktoś może zapytać, czy w ten sposób kupujemy Boga. Nie da się kupić Boga, ale można przyciągnąć Jego przychylność, Jego wzrok. Bóg wtedy powie: „Muszę przyjść do domu tego człowieka. Jest w nim coś szczególnego”.

Ofiarne serce zawsze przyciąga uwagę Boga. Tam, gdzie jest prawdziwa ofiara, przychodzi prawdziwe Boże działanie.

Królestwo wdarło się na nasze spotkania. W odpowiedzi na głoszone Słowo i działanie Ducha Świętego, oprócz regularnych ofiar składanych w ramach porządku nabożeństwa, ludzie w czasie kazania spontanicznie składają Bogu ofiarę jako praktyczną odpowiedź na głoszone Słowo.

Gdy słyszymy słowa wiary uwolnione podczas kazania, nie czujemy się niczym ograniczeni, aby je przypieczętować dobrowolnym ziarnem finansowym. Zasiewamy ziarno w odpowiedzi na to, co Bóg do nas dziś mówi. Działamy w oparciu o biblijną zasadę, że nasze modlitwy i ofiary docierają do nieba i oglądamy przełomy w naszym życiu!