Słowo od pastora

Siła do zdobywania bogactw!

Co się wydarzy, gdy połączymy starotestamentowe prawo do błogosławieństwa materialnego z radykalną nowotestamentową ofiarnością? „W „Głosie Przebudzenia” będziemy regularnie pisać na temat finansów, biznesu, rozwoju zawodowego. Pragniemy, aby człowiek Boży był doskonały i przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła (2 Tym. 3:17). Kiedy modlimy się o przebudzenie w Polsce i marzymy o chrześcijańskich szkołach, uniwersytetach, stacjach […]

Boży generator mocy

Modlitwa odgrywa potężną rolę w podtrzymywaniu działania Bożego, dlatego przeciwnik Boży robi wszystko, by to duchowe narzędzie było nam wytrącone z ręki, albo było stępionym ostrzem, które nie jest w stanie wykonać żadnej pracy. Diabeł śmieje się z modlitw zanoszonych przez ludzi będących ignorantami duchowymi, niemających objawienia modlitwy i niechcących się uczyć. Bóg pragnie, byśmy […]

Nowy etap dla kościoła lokalnego w Cieszynie

Drodzy członkowie i sympatycy Kościoła Chwały! Rozpoczął się nowy etap budowania Kościoła Chwały w Cieszynie! Od lipca 2018 r. pastorem tutejszego kościoła lokalnego jest Janusz Szarzec – pastor Kościoła Chwały w Warszawie. Nadal pełniąc służbę pastorską i dziekana Szkoły Bożych Liderów w Kościele Chwały w Warszawie, rozpoczyna realizację wizji wzbudzenia na Śląsku Cieszyńskim silnego apostolskiego […]

Umacnianie bram finansowych Twojego życia

Umacnianie finansowych bram twojego życia Ps 147:13 Bo On umocnił zasuwy bram twoich, Błogosławił synom twoim wśród ciebie. Wierzę, że rok 2018 będzie rokiem przełomów finansowych w Kościele Chwały. Mam odwagę to zadekretować – w tym kościele nie będzie biedy, każdy kto jest połączony z tą wizją, z tym domem, kto w duchu rozpoznał to […]

Poselstwo na 2018 rok

Wychodzenie ze ślepoty duchowej do pełnego widzenia (Poselstwo zarejestrowane podczas nabożeństwa niedzielnego w dniu 31.12.2017) J 9:1 A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. W 2018 roku Bóg będzie przywoływał do siebie ludzi ślepych duchowo, dla których rzeczywistość duchowa jest zamknięta. Ludzie ślepi od urodzenia nie mieli nigdy doświadczenia widzenia, nie znają pojęcia koloru czy […]

Dlaczego pieniądze są ważne w Królestwie Bożym?

Jeżeli Bóg mówi, że buduje Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą, to znaczy, że ten Kościół nie będzie opanowany biedą, ale nauczy się czerpać siłę z nieba do przełamania ubóstwa i niemocy w życiu ludzi. Musimy zrozumieć, że Bóg jest dawcą wszelkiego błogosławieństwa i porzucić religijne myślenie, które każe nam rozumieć błogosławieństwo w wąskim aspekcie, […]

Coraz mniej „Jezusa na stadionie”

W cieniu ostatnich, bardziej doniosłych, politycznych wydarzeń w naszym kraju odbyły się kolejne rekolekcje pod hasłem: „Jezus na stadionie” z ojcem Johnem Bashoborą z Ugandy w roli głównej. Po raz piąty w ogóle, a po raz trzeci na Stadionie Narodowym w Warszawie (dwie pierwsze odbyły się w Licheniu). W 2013 r na Narodowym zgromadziło się […]

Poselstwo na 2017 rok

Poselstwo wygłoszone 31 grudnia podczas spotkania sylwestrowego Kościoła Chwały Piotr, który pozwolił Jezusowi na zajęcie łódki, nie tylko wzbogacił się na sprzedaży ryb, ale stał się rybakiem ludzi. Słowo Boże zamanifestowało się w jego życiu. Ale Bóg nie poprzestał na tym. Udzielił Piotrowi namaszczenia, wyposażenia do służby. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Piotr wskrzesił Tabitę […]

Moc do zmiany życia

„I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa, i wszystko od czego się tam roi, będzie żyło, i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok.”  (Ez. 47/9) Wszyscy pragniemy mocy Bożej. Każdy ma o niej jakieś swoje wyobrażenie. Każdy ma […]

Poselstwo na 2016 rok

Tekst: Marcin Podżorski Jest czas, w którym Bóg będzie robił różnicę pomiędzy tymi, którzy mu służą, a tymi, którzy nie służą. Kościół nie będzie chodził w zamęcie i zamieszaniu, ale jasno będzie wiedział, jakie instrukcje z nieba przychodzą w trudnych czasach. To jest rok napięcia lin w twoim życiu; będziesz jak potężna lina, która trzyma maszt. […]