fbpx
Menu Zamknij

Pomoc dla Ukrainy

Kościół Chwały od początku wojny jest zaangażowany w pomoc naszym ukraińskim braciom. W tych mrocznych czasach staramy się działać jak najlepiej. Wspieramy uchodźców nie tylko w modlitwie, ale także w praktyczny sposób.

Jak pomagamy?

Nasi liderzy i wolontariusze polskiego oraz ukraińskiego pochodzenia intensywnie pracują na rzecz pomocy Ukraińcom. Koncentrujemy się na trzech strategicznych kierunkach:
• przekazywaniu i dostarczaniu wsparcia finansowego i materialnego lokalnym kościołom chrześcijańskim w Ukrainie,
• wsparciu materialnym i duchowym dla uchodźców przybywających do Polski,
• organizacji akcji ewangelizacyjnych w Warszawie i przy granicy z Ukrainą oraz druku materiałów ewangelizacyjnych w języku ukraińskim.

Zobacz ostatni raport wideo z naszych działań:


Co udało się zrobić?

W marcu i na początku kwietnia zorganizowaliśmy kilka wyjazdów ewangelizacyjnych na granicę polsko-ukraińską w Przemyślu. Stworzyliśmy punkt wydawania ciepłych posiłków, rozdaliśmy kilkadziesiąt litrów ciepłej zupy, przekąski i napoje, a także głosiliśmy Dobrą Nowinę i modliliśmy się o wiele osób. Pomogliśmy również kilku ukraińskim rodzinom w znalezieniu transportu i bazy mieszkaniowej w Polsce, przekazaliśmy też pomoc finansową na wyżywienie uchodźców przebywających w polskich rodzinach.


W marcu i kwietniu przeprowadziliśmy kilkanaście akcji ewangelizacyjnych na warszawskich dworcach kolejowych.Rozdaliśmy kilkaset książeczek Zacznij nowe życie dziś w języku ukraińskim, które trafiły do osób przekraczających granicę, uchodźców przebywających w ośrodkach relokacyjnych, do kościołów w Ukrainie, a także Ukraińców czekających na transport na warszawskich dworcach.

Zorganizowaliśmy kilka konwojów z pomocą humanitarną o wartości ponad 20 tys. złotych. Zakupiliśmy dziesiątki kilogramów mąki, cukru, makaronu, kawę, herbatę, słodycze, konserwy oraz środki higieniczne i medyczne, które zostały przewiezione na granicę i odebrane przez przedstawicieli ukraińskich kościołów z (m.in. kościoła w Kijowie i Równem).


Przekazaliśmy pomoc finansową kościołom w zachodniej Ukrainie (Równe, Tarnopol, Lwów) przeznaczoną na pracę z uchodźcami ze wschodniej Ukrainy.

Wysłaliśmy dwie palety lekarstw do Równego (miejscowość w zachodniej Ukrainie), przeznaczone na zabezpieczenie bieżących potrzeb żołnierzy.

Zakupiliśmy i przekazaliśmy opatrunki, kamizelki kuloodporne, kamerę noktowizyjną, leki, antybiotyki oraz specjalistyczną apteczkę dla żołnierzy, jak również bezpośrednią pomoc finansową. Na ten cel wydaliśmy 10 tys. złotych.

Kupiliśmy kilofy, łopaty i siekiery, które przeznaczone zostały do wydobywania osób spod gruzów budynków. Pozyskaliśmy od sponsorów setki skarpetek, nakolanników i bieliznę termoaktywną dla żołnierzy w okopach z batalionu stacjonującego w okolicy Równego. Nabyliśmy dla 400 żołnierzy namioty, przybory kosmetyczne i higieniczne, bieliznę męską, czapki z daszkiem i jedzenie o długim terminie przydatności do spożycia oraz wyposażyliśmy ich w przedłużacze, generatory prądu i latarki czołówki.

Zaangażowaliśmy grupę wolontariuszy (posługujących się językiem polskim i ukraińskim), którzy działają w dwóch miejscach gromadzących uchodźców – w ośrodku relokacyjnym w Ożarowie Mazowieckim i w prywatnym hostelu w Lesznowoli. Pomagają jako tłumacze, dostarczają dary zakupione przez nas oraz samodzielnie pozyskują dary i środki od sponsorów.

Gdy rozpoczęło się organizowanie hali dla uchodźców w Ożarowie Mazowieckim, nasi wolontariusze zakupili dla Ukraińców żywność, środki higieny i czystości oraz produkty pierwszej potrzeby. Ponadto zabraliśmy kilkadziesiąt dzieci na zakupy, kupiliśmy dla każdego przejściową kurtkę i buty. Na te potrzeby przeznaczyliśmy 20 tys. złotych.

Zorganizowaliśmy całodniowe wyjście na plac zabaw ze ścianką wspinaczkową i animatorami dla 20 dzieci z mamami, aby pomóc młodym uchodźcom w radzeniu sobie z przewlekłym stresem i traumą. Po pełnym atrakcji dniu zabraliśmy wszystkich do restauracji fast food, aby uśmiechy na twarzach dzieci były jeszcze większe.


Dzięki wpłatom od darczyńców indywidualnych przekazaliśmy 109 plecaków oraz 29 piórników dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną rozlokowanych w prywatnych mieszkaniach.

Pozyskaliśmy 20 komputerów na rzecz domów dziecka w Ukrainie, aby umożliwić tamtejszym dzieciom edukację online. Pomoc obejmie podopiecznych czterech placówek zlokalizowanych w miejscowościach Drohobycz, Stryj, Lwów oraz Josipoviczy.

Co tydzień organizujemy transport dla osób z ośrodków relokacyjnych w Ożarowie Mazowieckim i Lesznowoli, które chcą wziąć udział w nabożeństwach w Kościele Chwały w Warszawie. Po nabożeństwie częstujemy naszych gości ciepłym posiłkiem, nawiązujemy kontakty, pomagamy w zależności od indywidualnej sytuacji i potrzeb. Kupiliśmy leki dla dziewczynki wymagającej leczenia onkologicznego, pomagamy rozwiązać problemy związane z zamieszkaniem, znalezieniem pracy, transportem do innych miast w Polsce itp. Regularnie odwiedzamy ośrodek w Lesznowoli, modlimy się o chore dzieci, o pokój na Ukrainie.JAK MOŻESZ POMÓC?

Najpilniejsze potrzeby: 
– organizowanie cotygodniowych konwojów z żywnością o długim terminie przydatności do spożycia i artykułami medycznymi dla lokalnych kościołów na Ukrainie
– zakup środków farmaceutycznych dla rannych żołnierzy hospitalizowanych na zachodniej Ukrainie (opatrunki, bandaże, środki przeciwbólowe, antybiotyki, opatrunki, środki przeciwbólowe, antybiotyki, opaski uciskowe, pieluchy dla mężczyzn)
– druk kolejnych broszur ewangelizacyjnych w języku ukraińskim.

W tym celu utworzyliśmy specjalny rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat:
41 1240 5989 1111 0010 2913 6170
Kościół Chwały K. lokalny w Warszawie, ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa. Tytuł przelewu: Darowizna na cele kultu religijnego, Pomoc dla Ukrainy.

Każdą darowiznę przekażemy na m.in.:
– bezpośrednie wsparcie kościołów na Ukrainie,
– pomoc uchodźcom z Ukrainy w Polsce

Osoby, które mogłyby/chciałyby zaangażować się w pomoc prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Kościoła:
mail: office@kosciolchwaly.pl,
tel.: 534-827-836.X