V Edycja Szkoły Bożych Liderów – Warszawa 1.03.2017-30.06.2017

Zbudowanie fundamentuSBL_Ankieta_Micro200

Semestr spędzony w Szkole Bożych Liderów to doskonała okazja, aby rozpocząć zmianę w życiu, zbudować solidny biblijny fundament, odkryć swoje powołanie i rozwinąć się do satysfakcjonującej i owocnej służby w kościele lokalnym.

Każdy student bierze udział w codziennych zajęciach z zakresu wiedzy biblijnej oraz w praktyczny sposób nabiera umiejętności osobistego zwiastowania ewangelii, usługiwania w modlitwie uzdrowienia i uwolnienia.

Wykłady ponad 20 różnorodnych tematów obowiązujących w programie SBL zostało również wybranych z myślą o prawdziwym uczniostwie. Zawierają rozległą, rzetelną wiedzę biblijną, pobudzają do podejmowania życiowych wyzwań, kładą podwaliny apostolskiego sposobu budowania kościoła, a także dotykają kwestii doktrynalnych wciąż kontrowersyjnych w naszym kraju. Każdy przedmiot kończy się testem sprawdzającym wiedzę z oceną końcową.

Przedmioty:

 • Biblia – Słowo Boże – 3 dni
 • Doktryny Pisma Świętego – 2 dni
 • Wiara – 3 dni
 • Budowanie w Duchu – 3 dni
 • Przełamujący wierzący – 3 dni
 • Duch, dusza, ciało – 1 dzień
 • Modlitwa i walka duchowa – 4 dni
 • Boże usprawiedliwienie – 3 dni
 • Boży charakter – charakter chrześcijanina – 2 dni
 • Uwielbienie Boga – 3 dni
 • Władza wierzącego – 3 dni
 • Prowadzenie przez Ducha Świętego – 1 dzień
 • Uzdrowienie i uwolnienie – 3 dni
 • Przegląd ksiąg Starego Testamentu – 4 dni
 • Przegląd ksiąg Nowego Testamentu – 3 dni
 • Finanse – 3 dni
 • Kościół żywego Boga – 4 dni
 • Historia Kościoła i przebudzeń – 5 dni
 • Przygotowanie do służby – 3 dni
 • Izrael w Bożych planach – 3 dni
 • Dary służb i służby pomocy – 4 dni
 • Eschatologia – 3 dni
 • Życie i służba Jezusa – 2 dni
 • Przymierze – 1 dzień
 • Chrześcijanin w świecie – 1 dzień
 • Służba wśród dzieci i młodzieży – 2 dni
 • Duch Święty i Jego dary – 3 dni
 • Łaska a religia – 1 dzień
 • Ewangelizacja – 4 dni
 • Ogółem – 84 dni

Praktyka – nauka zwiastowania oraz modlitwy podczas ewangelizacji ulicznych i w szpitalach (wyjścia ewangelizacyjne odbywają się co dwa tygodnie)

Służba – studenci na co dzień uczą się służenia i pracy zespołowej oraz nabierają praktycznych umiejętności poprzez współtworzenie zaplecza organizacyjnego Szkoły w następujących obszarach: uwielbienie, nagłośnienie, służba porządkowa, kawiarenka, służba techniczna, służba medialna.

Dziekanem Szkoły Bożych Liderów jest Pastor Kościoła Chwały Janusz Szarzec, ceniony nauczyciel Słowa Bożego i mówca konferencyjny, od lat kształtujący pokolenia młodych liderów.

Grono nauczycieli SBL tworzą doświadczeni usługujący, od lat działający w darach służb i wykonujący pracę zakładania i budowania kościołów w naszym kraju. Wśród nich znajdują się m.in. pastorzy: Marcin i Urszula Podżorscy, Janusz Szarzec, Agnieszka Onyszczuk, Urszula Matan, Marta Wróbel oraz Mary Seidler z USA.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbywa się po zakończeniu Szkoły, podczas zjazdu pastorów i liderów Kościołów Chwały

Czas trwania:

 • Semestr (4 miesiące): 1.03.2017 – 30.06. 2017
 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 8.00-12.00

Aby uzyskać dalsze informacje na temat Szkoły oraz wysokości czesnego wyślij mail bądź zadzwoń pod numer: +48 22 846 87 59

Osobom spoza Warszawy pomagamy w zorganizowaniu pobytu na czas Szkoły.

Zacznij więc modlić się i szukać Boga odnośnie twego uczestnictwa w Szkole Bożych Liderów.