To cykl dwugodzinnych nauczań, które odbywają się raz w tygodniu (w sobotę) w siedzibie Kościoła Chwały, pozwalających młodym wierzącym na ugruntowanie wiedzy na podstawowe tematy biblijne. Spotkania przeznaczone są przede wszystkim dla osób rozpoczynających swoje życie z Bogiem oraz tych, którzy chcą wzmocnić fundament Słowa w swoim życiu.  Obejmują ok 8-10 tematów z zakresu m.in. kim jest Jezus, czego dokonał,  co mamy w Nim,  a także czym jest kościół oraz jak chrześcijanie mogą odnaleźć się w otaczającym nas świecie.  Głoszenia dotyczą nie tylko podstaw doktrynalnych, ale przede wszystkim praktycznego aspektu omawianych zagadnień.

Celem jest założenie fundamentu Słowa w życiu młodego chrześcijanina, aby doprowadzić do jego wzrostu wiary i świadomości tego, kim jest i aby wprowadzić go na drogę stawania się uczniem Chrystusa. Chcemy, aby doświadczał on w realny sposób Bożej obecności, a drugiej strony potrafił budować z Bogiem swoje życie, zajmując jednocześnie swoje miejsce w kościele.

Przykładowe tematy: Zbawienie w Chrystusie, Słowo Boże, wiara, modlitwa i post, uzdrowienie i uwolnienie, uwielbienie, Boży system ekonomiczny, kościół żywego Boga, doktryny kościoła katolickiego a doktryny biblijne.

Nauczycielami są pastorzy i liderzy Kościoła Chwały.

Koordynator: Ewa Gnatowska

Kontakt: fundamenty.wiary@gmail.com

Zobacz w kalendarzu termin rozpoczęcia najbliższych spotkań