Prawdziwie zmartwychwstał Pan!

Tym zdaniem mieli m.in. pozdrawiać się chrześcijanie wczesnych wieków. Na ile zmartwychwstanie było faktem, decydującym o losach tamtych i kolejnych pokoleń wierzących w Chrystusa, mogą świadczyć wypowiedzi Apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdziału: „A jeśli Chrystus nie został wzbudzony z martwych, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza”, „jesteście jeszcze w swoich grzechach”.

Niespełna dwa tysiące lat później „obchodzimy” kolejną rocznicę tamtych wydarzeń.

Znowu mamy Wielki Tydzień z narosłym wokół niego „garbem” wszelakich tradycji (tych religijnych i tych świeckich) skutecznie odciągających uwagę ogółu od pierwotnej, naczelnej prawdy o żyjącym i panującym Chrystusie ze wszystkimi tego konsekwencjami dla ludzi egzystujących tu i teraz. Wśród zainteresowanych tematem, tu i ówdzie toczą się dyskusje o wyższości np. Wielkiego Piątku nad Niedzielą Wielkanocną i odwrotnie. Są i tacy, którzy udowadniają na podstawie ruchomego kalendarza obchodów żydowskiej Paschy, że Jezus, co prawda zmarł i zmartwychwstał, ale już niekoniecznie, odpowiednio: w piątek i w niedzielę. Dla innych to niczym bluźnierstwo podważające ich osobistą wiarę. A dla większości Wielkanoc to święta, wolne od pracy, okazja do spotkań, pamiątka jakichś mitycznych wydarzeń, w które nie sposób uwierzyć!

A jednak, właśnie to żywa, płynąca z serca wiara w zmartwychwstałego Chrystusa zmienia diametralnie życie człowieka, otwierając mu dostęp do Zbawiciela i wszystkiego tego, co zapewnił w swoim zmartwychwstaniu: wieczności spędzonej z Bogiem, a jeszcze tu, na ziemi – fizycznego uzdrowienia i pełni wewnętrznej wolności, napełnienia Duchem Świętym, Bożej ochrony, Jego błogosławieństwa itd.

To również o tej duchowej rzeczywistości mówił Apostoł Paweł w trzecim rozdziale listu do Filipian, twierdząc że „wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa,(…) poznać Go i doznać mocy Jego zmartwychwstania”. I korzystanie z tej, udostępnionej nam przez Chrystusa mocy to bodaj najlepszy sposób na świętowanie Wielkiej Nocy!

Czego wszystkim serdecznie życzymy!