Słowo „Bóg jest Bogiem porządku” to wzór do właściwego  budowania służby  porządkowej w kościele. Celem tej służby jest wdrażanie członków kościoła, szczególnie nowych wierzących do aktywnej pracy na rzecz kościoła, co przyczynia się do budowania wzajemnych relacji, nauki systematyczności, wierności, poznawania wartości pracy dla Bożego domu.

Głównym zadaniem służby porządkowej jest  właściwe przygotowanie obiektu kościoła do spotkania, nadzór i zabezpieczenie w trakcie nabożeństwa, a po jego zakończeniu – przywrócenie porządku w budynku. Służba bierze też aktywny udział w spotkaniach, pomagając uczestnikom i wspierając od strony praktycznej liderów kościoła podczas różnego rodzaju usługi i aktywności.

Służba zabezpiecza i wspiera organizacyjnie imprezy organizowane poza siedzibą kościoła ( konferencje, ewangelizacje, koncerty, śluby, itp). Służba porządkowa to mężczyźni i kobiety w różnym wieku od lat kilkunastu do kilkudziesięciu, którzy tworzą zgrany zespół ludzi liczyć na siebie nawzajem  a dzięki temu gotowi do wykonania każdego zadania.

Lider: Sylwester Panek