Głównym przywódcą Kościoła (starszym pastorem) jest Marcin Podżorski, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Kościoła. Oprócz niego, w skład Rady wchodzą następujące osoby pełniące funkcje pastorskie: Janusz Szarzec i Agnieszka Onyszczuk.

Praca Rady Kościoła jest wspierana przez grupę pastorów pomocniczych: Urszulę Jankowską-Matan – pastora uwielbienia oraz Martę Wróbel – prezesa Fundacji Nadzieja dla Przyszłości.

Dodatkowo działalność Kościoła jest prowadzona przez grono liderów Kościoła oraz liderów rożnych aktywności (służb).

 

UMP_400Urszula i Marcin Podżorscy

Założyciele Kościoła Chwały i jego główni przywódcy.

Marcin Podżorski – wywiera wielki wpływ na kształt i rozmach pracy Kościoła. Człowiek wielkiej wizji, wiary i pionierskiego ducha.
Urszula Palonka Podżorska – z zawodu śpiewaczka operowa. Wspiera męża w realizacji wizji, prowadzi modlitwę wstawienniczą w Kościele.
Posiadają dwójkę dzieci, mieszkają w Warszawie.

Kontakt bezpośredni: m.podzorski@kosciolchwaly.pl

 

Janusz Szarzec
Jeden z inicjatorów pionierskiej działalności zakładania i budowania ponaddenominacyjnych kościołów w naszym kraju. Od 25 lat czynnie sprawuje swoją służbę w Kościele jako nauczyciel Słowa Bożego, pastor, dziekan szkoły biblijnej i mówca konferencyjny, kształtując kolejne pokolenie młodych liderów.
Rozległa wiedza teologiczna (wyższe studia teologiczne, Szkoła Biblijna w Uppsali) w połączenia z bogatym doświadczeniem w dziedzinie praktyki życia kościoła umożliwiają mu prowadzenie ludzi do realizacji ich powołań.
Mieszka wraz z żoną w Warszawie.

Kontakt bezpośredni: j.szarzec@kosciolchwaly.pl

 

AO_400Agnieszka Onyszczuk

Od początku istnienia Kościoła Chwały należy do grona przywództwa, współtworząc oblicze tego kościoła. Jej służbę charakteryzuje silne prorocze wejrzenie i prowadzenie ludzi do osobistej i duchowej wolności. Regularnie głosi na spotkaniach niedzielnych oraz konferencjach Kościoła. Jej przesłanie jest bardzo radykalne – rzuca wierzącym wyzwanie do pełnego poświęcenia się Bogu i realizacji swoich powołań.
Wraz z mężem i dwójką dzieci mieszka w Warszawie.

Kontakt bezpośredni: agnieszka.onyszczuk@gmail.com

 

UM_400Urszula Jankowska -Matan

Pastor uwielbienia w Kościele Chwały.

Z wykształcenia muzyk i pedagog, doktor wokalistyki.
Od ponad 20 lat pracująca jako śpiewaczka operowa. Od ponad 20 lat związana z Kościołem Chwały, wieloletnia liderka uwielbienia. Autorka licznych piosenek uwielbieniowych, tłumaczka tekstów pieśni śpiewanych w całym kraju.
Wraz z mężem Piotrem i synkiem mieszka w Warszawie.

Kontakt bezpośredni: u.matan@kosciolchwaly.pl

 

Marta Wróbel

Prezes Zarządu Fundacji Nadzieja dla Przyszłości i redaktor prowadząca Magazynu Chrześcijańskiego CEL – obecnie Portalu Cel.  Z wykształcenia – animator kultury i filolog. Ukończone studia podyplomowe w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zawodowo od 2001 r. związana z organizacjami pozarządowymi – obecnie pracuje jako Dyrektor Wykonawczy ds. Fundraisingu. Od kilku lat zaangażowana w dialog polsko-żydowski oraz w projekty wspierające współpracę polsko-izraelską. W Kościele Chwały od 1997 roku.

Kontakt bezpośredni: marta.wrobel@kosciolchwaly.pl