Początek zorganizowanej działalności Kościoła Chwały (do XI 2013 r. – Chrześcijańskiego Kościoła Reformacyjnego „Jezus jest Panem”) sięga lat 90. XX wieku. Wówczas, w ramach działalności Centrum Biblijnego „Jezus jest Panem”, organizowane były ogólnopolskie Konferencje Wiary oraz seminaria, na których gościły wyjątkowe postacie ewangelicznego chrześcijaństwa, m.in.: Moris Cerullo, dr T.L. Osborn, Rick Renner, Ulf Ekman oraz Jonathan David.

Dzięki temu, zarejestrowane na nośnikach multimedialnych, pełne mocy Słowo Boże zaczęło się rozprzestrzeniać po całej Polsce, zmieniając życie ludzi wierzących.

W 1995 roku została powołana do życia stacjonarna Szkoła Biblijna w Warszawie, w której setki studentów z całej Polski zostało wyposażonych do pracy na rzecz Bożego Królestwa.

W 2004 roku Kościół powołał do istnienia Fundację Nadzieja dla Przyszłości, aby skutecznie poszerzyć zakres swojego oddziaływania w społeczeństwie. Staraniem Fundacji, zaczął ukazywać się Magazyn Chrześcijański CEL, który w krótkim czasie stał się jednym z najnowocześniejszych i najbardziej znaczących magazynów w obrębie ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce. Pismo było wydawane w formie papierowej do 2012 roku, a następnie przekształcone zostało w multimedialny, internetowy Portal CEL (www.portalcel.pl).

Zarówno Fundacja, jak i Kościół od lat angażuje się w dialog polsko-izraelski. Nasze działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-izraelskich zostały uhonorowane dyplomem nadanym przez ambasadę państwa Izrael w Polsce.

Od 2005 roku rozpoczął swoją działalność punkt katechetyczny Kościoła, w ramach którego realizowany jest plan nauczania i kształcenia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.