Szkoła Słowa

Inauguracja już 7 października 2017

„I trwali w nauce apostolskiej,…” Dz. 2:42

Nie sposób przecenić wpływu, jaki na życie każdego wierzącego ma trwanie w Bożym Słowie. To jego jakość kształtuje wiarę, umożliwia człowiekowi sięganie po rzeczy ponadnaturalne, realizowanie Bożej woli na ziemi. Nic, co pochodzi od Boga nie może zaistnieć w sferze naturalnej, jeśli nie zaczyna się od Jego słowa. Nawet dojrzali chrześcijanie potrzebują regularnego odświeżenia poprzez Słowo!
Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną regularnego i inspirującego kontaktu z Pismem Świętym do Szkoły Słowa, gdzie doświadczeni pastorzy i nauczyciele Słowa będą poruszać kolejne fundamentalne tematy Pisma.

Spotkania będą odbywały się w każdą sobotę od godz. 9.00 do 12.00, począwszy od 7. października, w siedzibie Kościoła Chwały, przy ul. Skibickiej 5.

Każde spotkanie będzie poświęcone innemu tematowi. Zakres tematyczny dotyczy m.in. kim jest Jezus, czego dokonał, co mamy w Nim, a także czym jest kościół oraz jak chrześcijanie mogą odnaleźć się w otaczającym nas świecie. Głoszenia dotyczą nie tylko podstaw doktrynalnych, ale przede wszystkim praktycznego aspektu omawianych zagadnień.

O kolejnych tematach będziemy informowali na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook

Najbliższe tematy:

 • 7.10.2017 – „Wyjątkowość i moc Słowa Bożego”
 • 14.10.2017 – „Tożsamość w Chrystusie – Boża sprawiedliwość” – Paweł Haponiuk
 • 21.10.2017 – „Wiara” – pastor Janusz Szarzec
 • 28.10.2017 – zajęcia odwołane ze względu na seminarium z Duane i Deborą Swilley.
 • 4.11.2017 – „Uwielbienie” – pastor Ula Matan
 • 25.11.2017 – „Modlitwa” – pastor Agnieszka Onyszczuk
 • 2.12.2017 – „Doktryny Pisma Świętego” – pastor Janusz Szarzec
 • 9.12.2017 – zajęcia odwołane ze względu na spotkanie dla mężczyzn
 • 16.02.2017 – „Uzdrowienie” – pastor Agnieszka Onyszczuk
 • 6.01.2018 –  „Kościół” – pastor Marcin Podżorski
 • 13.01.2018 – „Uwolnienie” – pastor Agnieszka Onyszczuk
 • 20.01.2018 – „Jak przyjmować Słowo Boże” – pastor Marta Wróbel

Wstęp bezpłatny!

Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji, by wzmacniać swoją wiarę i poznawać bardziej Boga!