Spotkanie w Olsztynie

Zapraszamy każdego kto  jest głodny Boga, szuka Go, pragnie nie tylko słyszeć o Nim, ale chce doświadczyć bożej obecności.

Boża moc, która uzdrawia, uwalnia i wyzwala do biegu po wielką bożą nagrodę , głębia Ducha i radość
w żywym, dynamicznym uwielbieniu oraz Słowo Boże, które prawdziwie nasyca .

Temat – „4 rodzaje myśli: jestem, mam, mogę, pragnę”

Czas:

13.04.2019 (sobota) godzina 14.00

Miejsce:

Hotel Wileński, ul. Knosały 5, Olsztyn