Spotkanie dla Cieszyna

Serdecznie zapraszamy wszystkich chrześcijan z Cieszyna i jego okolic na spotkanie wypełnione uwielbieniem Boga, głoszonym słowem wiary i modlitwą zmieniającą życie!

Słowo Boże, które usłyszysz, będzie miało moc dokonać głębokiej zmiany w Twoim życiu. Jeśli chcesz spotkać się ze swoim duchowym przeznaczeniem, przyjdź! Jeśli potrzebujesz modlitwy uzdrowienia, uwolnienia z nałogów, depresji, myśli samobójczych – doświadczysz mocy zmartwychwstałego Jezusa, który uzdrawia, uwalnia i daje nadzieję na przyszłość!


Uwielbienie prowadzi zespół Sound of Glory.

Sound of Glory tworzą ludzie całkowicie powierzeni służbie Bogu, absolutnie pochłonięci Jego Słowem i Duchem. Muzyka grana przez zespół jest konsekwencją wewnętrznej duchowej rewolucji, którą przeżył każdy członek zespołu. Pieśni nacechowane niezwykłą głębokością, dynamizmem i energią nie pozwalają na chwilę zastanowienia – uwielbiasz Boga całą swoją siłą, sercem i duszą! Głównym przesłaniem pieśni jest, aby każdy chrześcijanin żył pełnią władzy, wolności i autorytetu, który jest dany w Jezusie Chrystusie. To muzyka „przebudzenia” dla Jezusa, którego Ty również możesz doświadczyć!

(https://www.facebook.com/SoundofGloryMusic)


Prowadzący:

Pastor Marcin Podżorski – założyciel i główny przywódca chrześcijańskiego Kościoła Chwały. Człowiek wielkiej wizji, wiary i pionierskiego ducha, niosący apostolskie przesłanie do kościoła. Jego służba wywiera wpływ na wielu pastorów i liderów chrześcijańskich, rozpalając w nich ogień powołania i zwycięskiego życia.

 

Miejsce:
• Kościół Chwały w Cieszynie, Gumna, ul. Piastowska 12

Czas:
• piątek, 1 czerwca 2018, godz. 18:00