Post i Modlitwa

Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. (Łuk 12:35)

DRODZY CZŁONKOWIE I SYMPATYCY KOŚCIOŁA CHWAŁY

W dniach 4-8 czerwca 2018 (poniedziałek – piątek) zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Kościoła Chwały do wzięcia udziału w kolejnym poście i modlitwie.

Głównym celem tego postu będzie modlitwa i przygotowanie duchowe do wyjazdu do Krakowa na konferencję Kościoła Chwały.

Forma postu jest uzależniona od indywidualnej sytuacji każdej osoby – w przypadku pracy fizycznej, może to być np. rezygnacja z jednego posiłku dziennie. Najważniejsze jest, aby każdy z nas był w oddzieleniu dla Boga i podłączony do Niego.

Zapraszamy na wspólną modlitwę w środę 6 czerwca o godzinie 20:00.

Pastorzy Kościoła Chwały