Post i Modlitwa

DRODZY CZŁONKOWIE I SYMPATYCY KOŚCIOŁA CHWAŁY

W dniach 1-21 lutego 2017 zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Kościoła Chwały do wzięcia udziału w kolejnym poście i modlitwie.

Ten post ma za zadanie przyprowadzić kościół do miejsca usługiwania. W tym czasie będziemy nastrajać się na Ducha. Bóg chce zburzyć nasz dotychczasowy cielesny styl funkcjonowania, wszelką chwiejność, związanie i pragnie uwolnić w nas głębokie „zasysanie” Ducha. Celem tego postu jest to, aby dobre nasienie w nas zostało zapalone Bożym ogniem i eksplodowało dla Jezusa. W tym poście pomnażamy namaszczenie.

Zachęcamy każdego do zadawania Bogu głębokich pytań w tym czasie, kluczowych dla naszego życia.

Forma postu jest uzależniona od indywidualnej sytuacji każdej osoby – w przypadku pracy fizycznej, może to być np. rezygnacja z jednego posiłku dziennie. Najważniejsze jest, aby każdy z nas był w oddzieleniu dla Boga i podłączony do Niego.

Wchodzisz w post w słabości, wychodzisz w mocy Ducha !

Pastorzy Kościoła Chwały