Konferencja – Katowice w ogniu dla Jezusa

Kościół Chwały zaprasza na konferencję „Katowice w ogniu dla Jezusa”, które odbędzie się 24 lutego 2018 r. w godz. 11.00-19.00 w hotelu Angelo w Katowicach.

Ta konferencja jest wyrazem naszego pragnienia, aby Boży ogień przebudzenia rozpalił każdego z nas, kościoły, nasz kraj i sięgnął Europy.

Czy chcesz być przygotowany w Duchu Świętym, aby stać się prawdziwym posłańcem Pana Jezusa w tym pokoleniu?

Zaczyna się nowy czas wylania Bożego Ducha i manifestacji Jego mocy. Przygotuj się na ten czas, pozwól Bogu obmyć i oczyścić swoje życie, stań się jednym z jego użytecznych narzędzi! Jeśli pragniesz wypełnienia Bożych marzeń w Twoim życiu, przyjedź na konferencję, zetkniesz się z prawdziwym Bożym działaniem i swoim duchowym przeznaczeniem.

Podczas konferencji odbędą się 4 sesje nauczające prowadzone przez pastora Marcina Podżorskiego oraz pastora Davida Ndlovu.

Równolegle do sesji nauczających odbędą się spotkania dla dzieci: „Dzieci w akcji” prowadzone przez Elę Panek – lidera służbę dziecięcej Kościoła Chwały oraz dzieci z Kościoła Chwały. Do udziału w spotkaniu dziecięcym zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat.

Pastor Marcin Podżorski – założyciel i główny przywódca chrześcijańskiego Kościoła Chwały. Człowiek wielkiej wizji, wiary i pionierskiego ducha, niosący apostolskie przesłanie do kościoła. Jego służba wywiera wpływ na wielu pastorów i liderów chrześcijańskich, rozpalając w nich ogień powołania i zwycięskiego życia. Inicjator seminariów dla wierzących zaangażowanych w pracę kościołów lokalnych: Szkoła Służby oraz twórca Szkoły Bożych Liderów, w której prowadzi wykłady.

David Ndlovu – pastor rozwijającego się kościoła w Południowej Afryce jest unikalnym darem proroczym dla Ciała Chrystusa. Jego posługa jest skierowana zarówno do całych kościołów jak i poszczególnych chrześcijan. Cechuje się dużą precyzją i trafnością wypowiadanego słowa proroczego. Pastor już kilkakrotnie gościł w naszym kraju i za każdym razem jego pobyt wpływał na całe zgromadzenia oraz życie poszczególnych wierzących pomagając im odnaleźć kierunek i prowadzenie Ducha Świętego.

Jeśli pragniesz uwolnić pełnię swojego potencjału w Chrystusie, przyjedź!

Plan dnia:

11.00-13:00 – I sesja (2h)
13:00-13:30 – przerwa kawowa
13:30-14:30 – II sesja (1h)
14:30-15:15  – przerwa z ciepłym posiłkiem
15:15-16:45 – III sesja (1,5 h)
16:45-17:00 – przerwa
17:00-19:00 – IV sesja (2h)

Uwaga:

W trakcie ostatniej sesji dla dzieci (w godz. 17.00-19.00) odbędzie się usługa prorocza pastora Davida Ndlovu skierowana do dzieci.

Rejestracja i informacje:

Zasady udziału dzieci:

  • Udział w konferencji dzieci i młodzieży możliwy wraz osobą dorosłą/opiekunem po dokonaniu rejestracji. Prosimy o rejestrację dzieci/ młodzieży wraz z podaniem ich wieku.
  • Dzieci do 5 roku życia: udział bezpłatny. Dzieci w tym wieku pozostają pod opieką rodziców / opiekunów na sali głównej.
  • Dzieci w wieku 6-12 lat: opłata 20 zł (w cenie ciepły posiłek).  Dla dzieci w wieku 6-12 lat przygotowaliśmy spotkania nauczające „Dzieci w akcji” w sali dziecięcej.
  • Młodzież od 13 roku życia: opłata 40 zł (w cenie ciepły posiłek). Młodzież przebywa na głównej sali wraz z rodzicem/opiekunem.

Opłata konferencyjna:

  • Koszt udziału w konferencji: 40 zł/osobę (w opłatę wliczona jest kawa i ciepły posiłek).
  • Prosimy o wcześniejszą rejestrację do dnia 22.02 i wniesienie opłaty online poprzez PayPal bądź wpłatę na konto Kościoła Chwały (Pekao S.A. II Oddział w Warszawie: 73 12401024 1111 0010 0108 2273) z podaniem imienia/nazwiska uczestnika konferencji. Warunkiem rejestracji jest dokonanie opłaty.
  • Rejestracja i opłata w dniu konferencji: 50 zł (w opłatę wliczone jest kawa i gorący posiłek).

Adres konferencji:

  • Hotel Angelo, ul. Sokolska 24, Katowice