Głos Przebudzenia: premiera nowego magazynu chrześcijańskiego!

Głos Przebudzenia to odpowiedź dla ludzi szukających prawdy Słowa Bożego w czasie chaosu doktrynalnego. Prezentujemy jednoznaczne, jasne, biblijne stanowisko bez politycznej poprawności i rozmiękczania Bożego Słowa.
Marcin Podżorski, główny pastor Kościoła Chwały

Nasze przesłanie przede wszystkim podkreśla znaczenie kościoła, który jest miejscem treningu dla wierzących, wzrastających w swoim powołaniu i zdrowym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Po drugie, podnosimy tematykę odbudowanego życia, czyli pełnego wymiaru jakości funkcjonowania człowieka, wolnego od kajdan duchowych, intelektualnych czy fizycznych. Po trzecie, nasze pragniemy, aby zdrowa, biblijna nauka była miała coraz większy wpływ na wierzących i sięgnęła nie tylko indywidualnego człowieka, ale całego narodu.
Premiera: kwiecień 2019
Format: elektroniczny oraz drukowany w formacie A4
Ilość stron: 60
Cena: 28 zł
Zapraszamy do obserwowania profilu Głosu Przebudzenia: