Słowo od pastora (Strona 2)

Palenie kąkolu

„Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. A kiedy ludzi spali przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. (…) A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły” (Mat 13/24-25, 30). Każda rzecz […]

Zamki na piasku

„Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się nauczył” (II Tym. 3/13). „Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.” (I […]

Wymiana liderów

Szykuje nam się wymiana liderów w kraju. Liderzy, którzy prowadzą ludzi na manowce, tracą rację bytu. „Pan stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom chleb i zieleń na polu. Lecz terafy mówią słowa mylne, a wróżbici mają kłamliwe widzenia. Sny, które tłumaczą są złudne, puste słowa ich pociechy. Dlatego ludzie włóczą się jak […]

O przemocy w Konwencji i nie tylko

Okazuje się, że w treść Konwencji wprowadzono przy okazji kilka innych, bardziej kontrowersyjnych tematów, które niewiele mają wspólnego z tytułową przemocą.   I podpisał! Kto? Prezydent RP Bronisław Komorowski. Co? Przyjętą wcześniej większością głosów sejmu a potem senatu „Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. W zasadzie wszyscy powinni […]

Smutne i radosne twarze – rzecz o tym czym się karmisz

Tam gdzie jest Jezus, tam będzie porządek, pokój, jasność, klarowność, przewidywalność. To jest przestrzeń w której porusza się Duch Święty. „Zrób próbę ze swymi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i […]

Bazarowi liderzy

Co robi Jezus z bazarowymi liderami? Wyrzuca ich ze świątyni, bo nie chce, by ktokolwiek łączył go z nimi. „I zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał” (Jan 2:14-15). […]

Jak nie stać się rozbitkiem duchowym

Słowo Boże oczyszcza nasze serca, kształtuje nasz charakter, ma wpływ na nasze sumienie. Po prostu trzyma nas na ścieżce życia. Natomiast odrzucenie zasad zdrowej nauki to odrzucenie kotwicy w naszym życiu. „Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze” (1 Tym 1/19). „Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce” (Tyt. 2/1). Paweł […]

Kultura szacunku

„A prosimy Was bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was, są przełożonymi Waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie ich jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą” (1 Tes. 5/12-13).   Bóg zaplanował, aby praca Boża była robiona w atmosferze szacunku i Bożego pokoju. Nowotestamentowe kościoły wzbudzane w […]

Kąpiel w Słowie Bożym

Słowo Boże jest punktem odniesienia, drogowskazem dla naszego życia. Pozwala skorygować nasze postępowanie, abyśmy dostosowali się do standardów panujących w Królestwie Bożym. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo (Efez. 5/25-26). Ostatnio miałem sen: byłem w gościach u jakiejś osoby. Poszedłem do łazienki, by umyć […]

Babeczki w piaskownicy

Słabością charyzmatyków na całym świecie jest utożsamianie całości działania Boga z dwiema, trzema ulubionymi prawdami biblijnymi, w których oni funkcjonują. „W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?  Wtedy im powiem: Nigdy was nie […]