Słowo od pastora

Dlaczego pieniądze są ważne w Królestwie Bożym?

Jeżeli Bóg mówi, że buduje Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą, to znaczy, że ten Kościół nie będzie opanowany biedą, ale nauczy się czerpać siłę z nieba do przełamania ubóstwa i niemocy w życiu ludzi. Musimy zrozumieć, że Bóg jest dawcą wszelkiego błogosławieństwa i porzucić religijne myślenie, które każe nam rozumieć błogosławieństwo w wąskim aspekcie, […]

Coraz mniej „Jezusa na stadionie”

W cieniu ostatnich, bardziej doniosłych, politycznych wydarzeń w naszym kraju odbyły się kolejne rekolekcje pod hasłem: „Jezus na stadionie” z ojcem Johnem Bashoborą z Ugandy w roli głównej. Po raz piąty w ogóle, a po raz trzeci na Stadionie Narodowym w Warszawie (dwie pierwsze odbyły się w Licheniu). W 2013 r na Narodowym zgromadziło się […]

Poselstwo na 2017 rok

Poselstwo wygłoszone 31 grudnia podczas spotkania sylwestrowego Kościoła Chwały Piotr, który pozwolił Jezusowi na zajęcie łódki, nie tylko wzbogacił się na sprzedaży ryb, ale stał się rybakiem ludzi. Słowo Boże zamanifestowało się w jego życiu. Ale Bóg nie poprzestał na tym. Udzielił Piotrowi namaszczenia, wyposażenia do służby. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Piotr wskrzesił Tabitę […]

Moc do zmiany życia

„I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa, i wszystko od czego się tam roi, będzie żyło, i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok.”  (Ez. 47/9) Wszyscy pragniemy mocy Bożej. Każdy ma o niej jakieś swoje wyobrażenie. Każdy ma […]

Poselstwo na 2016 rok

Tekst: Marcin Podżorski Jest czas, w którym Bóg będzie robił różnicę pomiędzy tymi, którzy mu służą, a tymi, którzy nie służą. Kościół nie będzie chodził w zamęcie i zamieszaniu, ale jasno będzie wiedział, jakie instrukcje z nieba przychodzą w trudnych czasach. To jest rok napięcia lin w twoim życiu; będziesz jak potężna lina, która trzyma maszt. […]

Upewnij się, że jesteś na właściwej drodze

Tekst: Urszula Podżorska Gdy rodzice Jezusa zjawili się w świątyni, aby zgodnie z zakonem poświęcić swojego pierworodnego syna, natychmiast pojawili się ludzie, którzy całe lata usługiwali Bogu – Symeon i Anna. Dziękuję Bogu, bo moje oczy ujrzały zbawienie – powiedział Symeon. On musiał widzieć dzień, w którym to Słowo się zamanifestuje. Kolejny fragment z dzieciństwa […]

Pastor Marcin Podżorski

Wezwanie do czystości

„Poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród Was cudów” (Jozue 3/5) „Siódmego dnia wypierzcie swoje szaty i oczyśćcie się, a potem wejdziecie do obozu.” (IV Mojż. 31/24) Bóg wzywa swój lud do czystości. Każdemu poruszeniu Bożemu towarzyszy wezwanie do świętego życia. Nie jest ono trudne do spełnienia, bo uzdalnia nas Duch Święty dany nam. On jest sprawcą  pragnienia bycia świętym i […]

Palenie kąkolu

„Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. A kiedy ludzi spali przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. (…) A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły” (Mat 13/24-25, 30). Każda rzecz […]

Zamki na piasku

„Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się nauczył” (II Tym. 3/13). „Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.” (I […]

Wymiana liderów

Szykuje nam się wymiana liderów w kraju. Liderzy, którzy prowadzą ludzi na manowce, tracą rację bytu. „Pan stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom chleb i zieleń na polu. Lecz terafy mówią słowa mylne, a wróżbici mają kłamliwe widzenia. Sny, które tłumaczą są złudne, puste słowa ich pociechy. Dlatego ludzie włóczą się jak […]